Adiuwanty do herbicydów

Kategoria: Nowe publikacje

Nowe publikacje

Uprawa w nocy a kiełkowanie chwastów

Rozpoczęcie procesu kiełkowania nasion chwastów uzależnione jest od wielu współdziałających ze sobą czynników. Duże znacznie ma m.in. temperatura, wilgotność, zawartość powietrza oraz składników pokarmowych w glebie. Okazuje się, że …
Nowe publikacje

Obniżanie dawek herbicydów w kukurydzy

W dwuletnim badaniu polowym porównano skuteczność chwastobójczą preparatów zawierających terbutyloazynę oraz nikosulfuron stosowanych jednorazowo w dawkach zalecanych, ze skutecznością mieszaniny terbutyloazyna + nikosulfuron w dawkach zredukowanych, którą aplikowano jednorazowo …
Nowe publikacje

Odporne nasiona kielisznika

Kielisznik zaroślowy jest pospolitą rośliną ruderalną. Występuje najczęściej na zakrzaczonych miedzach, brzegach strumieni i rowów melioracyjnych. Przenika także na pola uprawne. Od kilku lat coraz częściej jest obserwowany na …