palusznik krwawy

Palusznik krwawy siewkaDigitaria sanguinalis (L.) Scop.
Nazwa angielska: hairy crabgrass, large crabgrass
Rodzina: wiechlinowate (Poaceae), dawniej trawy (Gramineae)

Wygląd, cechy szczególne

Palusznik krwawy osiąga zazwyczaj 20-40 cm wysokości. Źdźbła ma liczne, wzniesione lub podnoszące się, zielone lub czerwonawo nabiegłe. Blaszki liściowe oraz pochwy owłosione (czasami nagie). Języczek błoniasty, tępo zakończony. Kwiatostany to kłosy pozorne zebrane w palczastą wiechę. Górna plewa osiąga 1/3 do 3/4 długości kłoska (dodano 28-07-2020).

Okres kwitnienia

lipiec-październik

Cykl życiowy, biologia

Ciepłolubny gatunek jednoroczny. Kiełkuje w temperaturze 15-20ºC. W warunkach polowych na ogół na jednej roślinie powstaje do 2000 ziarniaków.
Palusznik krwawy

Występowanie, szkodliwość

Zachwaszcza kukurydzę, rośliny okopowe, warzywa. Gatunek silnie konkurencyjny, jednak ze względu na późne wschody na ogół nie wyrządza dużych strat. Często pojawia się w zachwaszczeniu wtórnym.

Typowe warunki siedliskowe

wskaźnik świetlny: umiarkowane światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleba świeża
wskaźnik trofizmu: gleba uboga
wskaźnik kwasowości gleby: gleba kwaśna (4 ≤ pH < 5) [1]

Zwalczanie palusznika krwawego

Wrażliwość na herbicydy np*: cykloksydym, chizalofop-P-etylowy, fluazyfop-P-butylu, propachizafop, S-metolachlor.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Palusznik nitkowaty (Digitaria sanguinalis) pochwa liściowa, włoski.

Włoski na pochwie liściowej (dodano 06-08-2020).

źródła:
1. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U.
2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.