Adiuwanty do herbicydów

palusznik krwawy

Palusznik krwawy siewkaDigitaria sanguinalis (L.) Scop.
Nazwa angielska: hairy crabgrass, large crabgrass
Rodzina: wiechlinowate (Poaceae), dawniej trawy (Gramineae)

Wygląd, cechy szczególne

Palusznik krwawy osiąga zazwyczaj 20-50 cm wysokości (aktualizacja 17-04-2024). Źdźbła ma liczne, wzniesione lub podnoszące się, zielone lub czerwonawo nabiegłe. Blaszki liściowe oraz pochwy owłosione (czasami nagie). Języczek błoniasty, tępo zakończony. Kwiatostany to kłosy pozorne zebrane w palczastą wiechę. Górna plewa osiąga 1/3 do 3/4 długości kłoska (dodano 28-07-2020).

Okres kwitnienia

lipiec-październik

Palusznik krwawyCykl życiowy, biologia

Ciepłolubny gatunek jednoroczny. Kiełkuje w temperaturze 15-20ºC. W warunkach polowych na ogół na jednej roślinie powstaje do 2000 ziarniaków.

Występowanie, szkodliwość

Zachwaszcza kukurydzę, rośliny okopowe, warzywa. Gatunek silnie konkurencyjny, jednak ze względu na późne wschody na ogół nie wyrządza dużych strat. Często pojawia się w zachwaszczeniu wtórnym.

W Argentynie opisywano przypadki, gdy palusznik krwawy występujący masowo na plantacjach soi powodował straty plonu przekraczające 90% (dodano 19-12-2022).

Palusznik wydziela przez system korzeniowy substancje o działaniu allelopatycznym, które zakłócają wzrost innych roślin (m.in. pszenicy i kukurydzy) oraz hamują rozwój mikroorganizmów glebowych [2] (dodano 12-10-2021).

Siewka (dodano 20-08-2021).

Typowe warunki siedliskowe

wskaźnik świetlny: umiarkowane światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleba świeża
wskaźnik trofizmu: gleba uboga
wskaźnik kwasowości gleby: gleba kwaśna (4 ≤ pH < 5) [1]

Przeczytaj także: Czy ochrona buraka cukrowego bez triflusulfuronu będzie skuteczna?
Zwalczanie chwastów Innvigo

Zwalczanie palusznika krwawego

Wrażliwość na herbicydy np*: aklonifen (dodano 26-06-2021), cykloksydym, chizalofop-P-etylowy, fluazyfop-P-butylu, imazamoks (dodano 21-11-2023), propachizafop, S-metolachlor.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

źródła:
1. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U.
2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.
2. Zhou B., Kong C.-H., Li Y.-H., Wang P., Xu X.-H. 2013. Crabgrass (Digitaria sanguinalis) allelochemicals that interfere with crop growth and the soil microbial community. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61 (22): 5310-5317.

Palusznik nitkowaty (Digitaria sanguinalis) pochwa liściowa, włoski.

Włoski na pochwie liściowej (dodano 06-08-2020).