Pomysłodawcą oraz głównym twórcą serwisu ZwalczamyChwasty.pl jest mgr inż. Tomasz Snopczyński, od kilkunastu lat zawodowo zajmujący się problematyką ochrony upraw rolniczych przed zachwaszczeniem. Od roku 2004 pracownik Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli (wówczas jeszcze Zakładu Ekologii i Zwalczania Chwastów) IUNG-PIB, gdzie m.in. prowadzi badania  dotyczące rozprzestrzeniania, biologii i szkodliwości chwastów oraz skuteczności i fitotoksyczności herbicydów. Autor i współautor około 90 artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu herbologii.

Serwis ZwalczamyChwasty.pl rozpoczął swoją działalność w grudniu 2013 roku. Od tego czasu jest systematycznie aktualizowany oraz uzupełniany o nowe dane dotyczące chwastów oraz możliwości ich zwalczania. Obecnie rozwijane są przede wszystkim dwa główne działy serwisu, które cieszą się największą oglądalnością, tj. Atlas chwastów i Atlas herbicydów. Poza tym regularnie zamieszczane są informacje o nowych herbicydach oraz prezentowane są wyniki krajowych badań herbologicznych.