kurzyślad polny

Kurzyślad polny – kwitnienie (dodano 15-01-2017).

Anagallis arvensis L.
Nazwa angielska
: scarlet pimpernel, red pimpernel, red chickweed.
Rodzina: pierwiosnkowate (Primulaceae)

Wygląd, cechy szczególne: Łodyga nieowłosiona (dł. 5-20 cm), czterokanaciasta, rozgałęziona, podnosząca się lub płożąca. Liście jajowate lub jajowatopodługowate, siedzące, od spodniej strony z ciemnymi kropkami. Płatki korony zazwyczaj czerwone, w dolnej części zachodzące na siebie brzegami (aktualizacja 08-08-2017). Szypułki ok. 2x dłuższe od liści. Działki kielicha zaostrzone (dodano 19-08-2019). Owocem jest wielonasienna kulista torebka, otwierająca się wieczkiem. Nasiona 3-graniaste.

Dolna strona blaszek liściowych z charakterystycznymi kropkami (dodano 05-02-2018).

Gatunki podobne: Kurzyślad błękitny, wytwarzający zazwyczaj płatki niebieskie, nie zachodzące na siebie brzegami. Gatunek rzadki, bliski zagrożenia, w Polsce występujący na małej liczbie stanowisk (do stu) (dodano 08-08-2017).

Okres kwitnienia: maj-wrzesień/październik.

Cykl życiowy, biologia: Kurzyślad polny jest rośliną jednoroczną, zazwyczaj występują formy jare, rzadko ozime. Nie stanowi większego zagrożenia dla roślin uprawnych. Kiełkowanie nasion może odbywać się już przy 2°C, jednak optymalna temperatura zawiera się w przedziale 7-20°C (dodano 09-07-2018). Nasiona w glebie mogą przetrwać do 7 lat (dodano 02-04-2019).

Występowanie, szkodliwość: Zachwaszcza praktycznie wszystkie uprawy rolnicze (jare i ozime) oraz ogrody. Występuje na glebach zasobnych, gliniastych oraz piaszczysto-gliniastych.

Typowe warunki siedliskowe [1]:
wskaźnik świetlny: umiarkowane światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby umiarkowanie ubogie – gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby umiarkowanie kwaśne (5≤ pH< 6) / gleby zasadowe (pH>7)

Zwalczanie kurzyślada polnego (wrażliwość na substancje aktywne) np.*: acetochlor, alachlor, atrazyna, bromoksynil, chlorotoluron, dikamba, flurochloridon, jodosulfuron metylosodowy, lenacyl, linuron, MCPA, nikosulfuron, oksadiargil, oksyfluorofen, prometryna, propachlor, symazyna, terbacyl.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Inne informacje: Nazwa polska kurzyśladu wzięła się od charakterystycznego unerwienia liści, przypominającego kurzą łapę.

źródła:
1. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.