Adiuwanty do herbicydów

W prosie opłaca się stosować herbicydy

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu ocenili wpływ wybranych herbicydów aplikowanych nalistnie na zachwaszczenie, plonowanie i efektywność ekonomiczną uprawy prosa.

W eksperymencie uwzględniono kilka preparatów chwastobójczych nieposiadających atestu na wykorzystanie w zasiewach prosa, a zalecanych do ochrony owsa, które aplikowano w dawkach pełnych oraz zredukowanych  o 50%. Jako obiekt kontrolny przyjęto poletka niechronione chemicznie, gdzie chwasty zwalczano mechanicznie – przed wschodami prosa (brona zębowa) oraz w fazie 2–3 liści (brona chwastownik).

Zastosowanie herbicydów spowodowało znaczny ubytek masy chwastów w łanie w porównaniu z tradycyjną metodą odchwaszczania (dwukrotne bronowanie zasiewów). Nakłady poniesione na zakup preparatów rekompensowała wysoka wartość uzyskanego plonu. Szczególnie skuteczne okazały się preparaty zawierające 2,4-D + fluroksypyr oraz tribenuron-metyl + fluroksypyr. Herbicydy te zastosowane w dawkach pełnych zniszczyły niemal wszystkie chwasty występujące na poletkach doświadczalnych.

źródło/więcej informacji:
Kwiatkowski C. A., Harasim E., Klikocka-Wiśniewska O., Maziarz, P. 2022. Zachwaszczenie, plonowanie i efektywność ekonomiczna uprawy prosa zwyczajnego (Panicum miliaceum L.) w zależności od rodzaju herbicydów i ich dawki. Agronomy Science. 77(1): 79-91.

W praktyce rolniczej środki ochrony roślin muszą być stosowane zgodnie z informacjami podawanymi w etykietach-instrukcjach oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. Publikacje naukowe nie mogą być traktowane jako bezpośrednie zalecenia!