Ostatnie aktualizacje

• Przytulia czepna – zwalczanie

Przytulia czepna jest gatunkiem bardzo wrażliwym na działania fluroksypyru oraz amidosulfuronu. Substancje te zastosowane w zalecanych dawkach niszczą przytulię w zaawansowanych stadiach rozwoju. Do wysokości 20 cm przytulię można …
Nowe publikacje

Mączka z gorczycy zamiast herbicydu

Niektóre związki chemiczne występujące w nasionach gorczycy wywierają niekorzystny wpływ na wzrost i rozwój innych gatunków roślin. Podejmowane są próby aby wykorzystać to zjawisko do ochrony upraw przed chwastami. …