Adiuwanty do herbicydów
Ostatnie aktualizacje

• Terbutylazyna – zdjęcia

Terbutylazyna jest herbicydem działającym systemicznie (układowo). Zakłóca proces fotosyntezy (zahamowanie przepływu elektronów w fotosystemie II). Na liściach pojawiają się chlorozy  przechodzące później w nekrozy.
Nowe publikacje

Mączka z gorczycy zamiast herbicydu

Niektóre związki chemiczne występujące w nasionach gorczycy wywierają niekorzystny wpływ na wzrost i rozwój innych gatunków roślin. Podejmowane są próby aby wykorzystać to zjawisko do ochrony upraw przed chwastami. …