Adiuwanty do herbicydów

13 zezwoleń na środki chwastobójcze

Bakchus Plus – zawiera halauksyfen metylu + pikloram. Stosowanie: rzepak ozimy.

Beats 500 – zawiera etofumesat. Stosowanie: burak cukrowy.

Chloveto, Concerto – zawiera halauksyfen metylu + chlopyralid. Stosowanie: rzepak ozimy.

FFC 500 SC – zawiera flufenacet. Stosowanie: pszenica ozima.

Flurostar Forte – zawiera fluroksypyr. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, kukurydza, użytki zielone.

Hegal P – zawiera dimetenamid-P + pendimetalina. Stosowanie: kukurydza oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (łubin wąskolistny, łubin biały, łubin żółty (uprawiane na zielony nawóz, na nasiona, na paszę dla zwierząt (kiszonkę) oraz uprawiane jako roślina ozdobna); groch jadalny uprawiany na świeże (zielone) nasiona, groch jadalny uprawiany na suche nasiona, groch jadalny uprawiany na strąki, seradela, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, koniczyna biała, koniczyna czerwona, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), wyka siewna, bobik, groch siewny pastewny (peluszka) uprawiane na nawóz zielony, cebula, szalotka uprawiane z siewu, por, kukurydza cukrowa, słonecznik zwyczajny, grusza, piwonia, funkia, tawułka, rośliny ozdobne uprawiane z bulw oraz kłączy, miskant, rośliny szkółkarskie sadownicze, rośliny szkółkarskie ozdobne).

Inar – zawiera chlomazon. Stosowanie: rzepak ozimy i jary.

Kolumb 360 SL – zawiera chlopyralid + pikloram + aminopyralid. Stosowanie: rzepak ozimy.

Maczo – zawiera triflusulfuron metylowy. Stosowanie: burak cukrowy oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (burak ćwikłowy, burak pastewny).

Principal Flex – zawiera dikamba + nikosulfuron + rimsulfuron. Stosowanie: kukurydza uprawiana na ziarno, kukurydza uprawiana na paszę.

Rodeo Max (nazwę zmieniono na Vitong) – zawiera 2,4-D + florasulam. Stosowanie: jęczmień jary, pszenica jara, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, kukurydza.

Wezyr Top 500 SC – zawiera metazachlor + chinomerak. Stosowanie: rzepak ozimy.

źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Rejestr ŚOR ⇒ Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ wrzesień 2023; Etykiety środków ochrony roślin, dostęp 14-02-2024)

Na portalu gov.pl znajduje się wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje poszczególnych preparatów (ze szczegółowymi zaleceniami stosowania).