Adamczewski K. 2014. Odporność chwastów na herbicydy. PWN, Warszawa, 276 ss.

Adamczewski K., Kierzek R., Matysiak K. 2011. Przymiotno kanadyjskie (Conyza canadensis L.) odporne na glifosat. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (4): 1675–1682.

Barney J. N., DiTommaso A. 2003. The biology of Canadian weeds 118. Artemisia vulgaris L. Can. J. Plant Sci. 83: 205-215.

Etykiety środków ochrony roślin. Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://bip.minrol.gov.pl).

Foy C. L. 2001. Effect of selected herbicide-adjuvant combinations on mugwort (Artemisia vulgaris). Proc. of 55th Northeast Weed Sci. Soc. 55: 109.

Francis A., Darbyshire S. J., Légère A., Simard M. J. 2012: The biology of Canadian weeds. 151. Erodium cicutarium (L.) L’Hér. ex Aiton. Can. J. Plant Sci. 92: 1359–1380.

Krämer W., Schirmer U., Jeshke P., Witschel M. (red.). 2012. Modern Crop Protection Compounds. Wiley-VCH, Weinheim, 1498 ss.

Melander, B. 1994. Modelling the effects of Elymus repens (L.) Gould competition on yield of cereal, peas, and oilseed rape. Weed Res. 34: 99–108.

Mowszowicz J. 1986. Krajowe Chwasty Polne i Ogrodowe. PWRiL, Warszawa, 672 ss.

Paradowski A. 2009. Atlas chwastów. Plantpress, Kraków, 230 ss.

Plimmer J. R., Gammon D. W., Ragsdale N. N. 2003. Encyclopedia of Agrochemicals. John Wiley & Sons, Inc., New York, NY, 1638 ss.

Podbielkowski Z. 1995. Wędrówki roślin. WSiP, Warszawa, 239 ss.

Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 445 ss.

Skrzypczak G., Blecharczyk A., Swędrzyński A. 1995. Podręczny Atlas Chwastów, Medix Plus, Po­znań, 150 ss.

Solomon E. P., Berg L. R., Martin D. W., Villee C. A. 2000. Biologia. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 1302 ss.

The PPDB Pesticide Properties DataBase (http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb)

Tomlin C. D. S. (red.). 2006. The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.

Turkington, R., Kenkel N. C, Franko G. D. 1980. The biology of Canadian weeds. 42. Stellaria media (L.) Vill. Can. J. Plant Sci. 60: 981992.

Vencill, W.K. (red.). 2002. Herbicide Handbook, 8th ed. Weed Sci. Soc. Am., Lawrence, KS. 493 ss.

Wehsarg O. 1961. Chwasty polne. PWRiL, Warszawa, 336 ss.

Wesołowski M., Cierpiała R., Grotkowska G., Klusek I. 2007. Chemiczne zwalczanie chwastów w zasiewach gryki. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47(3): 301-305.

Williams E. D. 1971. Germination of seeds and emergence of seedlings of Agropyron repens (L.) Beauv. Weed Res., 11: 171-181.

Williams E. D., Attwood P. J. 1971. Seed production of Agropyron repens (L.) Beauv. in arable crops in England and Wales in 1969. Weed Res., 11: 22-30.

Woźnica Z. 2008. Herbologia. Podstawy Biologii, Ekologii i Zwalczania Chwastów. PWRiL, Poznań, 430 ss.

Young F. L., Wyse D. L., Jones R. J. 1984. Quackgrass (Agropyron repens) interference on corn (Zea mays). Weed Sci. 32: 226-234.

Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.

Zimny L. 2003. Encyklopedia ekologiczno – rolnicza, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 230 ss.