1. Serwis ZwalczamyChwasty.pl powstaje na podstawie źródeł literaturowych oraz badań naukowych pochodzących z różnych części świata, dlatego część z prezentowanych treści może nie mieć zastosowania w Polsce lub nie może zostać wykorzystana w praktyce, np. ze względu na odmienne zalecenia lub zakresy rejestracji środków ochrony roślin. Przed wykorzystaniem w jakikolwiek sposób informacji (tekst, zdjęcia, tabele, wykresy) zawartych w serwisie ZwalczamyChwasty.pl każda osoba musi we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność sprawdzić czy te informacje są aktualne, poprawne i zgodne z obowiązującym prawem, przepisami i zaleceniami.

2. Osoby tworzące serwis ZwalczamyChwasty.pl starają się aby prezentowane w serwisie materiały (artykuły, wpisy, zdjęcia, wykresy i tabele) były zgodne z prawdą oraz wysokiej jakości, jednak nie mogą zagwarantować, że tak właśnie jest, dlatego nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku wykorzystania tych materiałów.

3. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

4. Korzystanie z serwisu ZwalczamyChwasty.pl oznacza akceptację POLITYKI PRYWATNOŚCI.
czytaj więcej…

5. Artykuły zamieszczone w serwisie ZwalczamyChwasty.pl są stopniowo uzupełniane o nowe informacje/aktualizowane. Zmiany we wpisach są oznaczone innym kolorem czcionki, a w nawiasie podana jest data wprowadzenia aktualizacji.