Adiuwanty do herbicydów

Kategoria: Ostatnie aktualizacje

Ostatnie aktualizacje

• Terbutylazyna – zdjęcia

Terbutylazyna jest herbicydem działającym systemicznie (układowo). Zakłóca proces fotosyntezy (zahamowanie przepływu elektronów w fotosystemie II). Na liściach pojawiają się chlorozy  przechodzące później w nekrozy.