Adiuwanty do herbicydów

Kategoria: Ostatnie aktualizacje

Ostatnie aktualizacje

• 2,4-D – działanie

W literaturze opisano wiele przypadków antagonizmu pomiędzy 2,4-D stosowanym łącznie (w mieszaninie zbiornikowej) z herbicydami działającymi jako inhibitory ACCazy (graminicydy), a w szczególności z dichlofopem metylu (substancja obecnie nieautoryzowana …