Kategoria: Ostatnie aktualizacje

Ostatnie aktualizacje

• Komosa biała – zwalczanie

Wrażliwość na substancje czynne np.*: 2,4-D, bromoksynil, chlorotoluron, chlorydazon, desmedifam, dikamba, dimetachlor, flurochloridon, izoksaflutol, izoproturon, lenacyl, linuron, MCPA, mekoprop-P, metamitron, metobromuron, mezotrion, napropamid, oksyfluorofen, pendimetalina, pirydat, sulkotrion, tembotrion, terbutyloazyna, …