Adiuwanty do herbicydów

Kategoria: Ostatnie aktualizacje

Ostatnie aktualizacje

• Bodziszek drobny – zdjęcia

Bodziszek dorasta do 10-50 cm, łodygę ma rozgałęzioną, na ogół rozesłaną, owłosioną. Długoogonkowe liście są 5-9 dzielne, w zarysie okrągłe. Kwiaty niewielkie (korona o średnicy 2-4 mm), jasnofioletowe. Działki …
Ostatnie aktualizacje

• Przetacznik perski – zwalczanie

Wrażliwość na herbicydy *: np. bentazon, bromoksynil, chlorosulfuron, chlorydazon, dimetachlor, etofumesat, metamitron, metazachlor, mezotrion, nikosulfuron, pendimetalina, petoksamid, piroksysulam, pirydat, prosulfokarb, triflusulfuron metylowy.