Adiuwanty do herbicydów

Kategoria: Ostatnie aktualizacje

Ostatnie aktualizacje

• Miotła zbożowa – zwalczanie

Wrażliwość na herbicydy: np. alachlor, atrazyna, chizalofop-P, chletodym, chlorosulfuron, chlorotoluron, cyjanazyna, cykloksydym, diflufenikan, fenoksaprop-P etylowy, flufenacet, izoproturon, jodosulfuron metylosodowy, kletodym, mezosulfuron metylowy, pendimetlina, pinoksaden, piroksysulam, propoksykarbazon sodowy, prosulfokarb, sulfosulfuron, …