Adiuwanty do herbicydów

propyzamid

propyzamid wzór strukturalny
propyzamide (angielska nazwa zwyczajowa)

Herbicyd pojawił się na rynku światowym w roku 1969 [3]. W Polsce zarejestrowany w 1975 [2].

Grupa chemiczna

amidy

Grupa HRAC

3 (dawniej K1)

Drogi wnikania do roślin

Propyzamid pobierany jest przez korzenie roślin.

Działanie

Herbicyd o działaniu układowym. Zaburza powstawanie i funkcjonowanie mikrotubuli w komórkach roślinnych. Hamuje podziały komórkowe.

Nie zalecany do stosowania gdy temperatura gleby jest wyższa niż 15ºC, ze względu na możliwość szybkiej degradacji i ulatniania. Propyzamid aplikowany na zbyt ciepłą glebę działa krócej  i mniej skutecznie (aktualizacja 21-10-2021).

Zwalczanie chwastów Innvigo

Skuteczność chwastobójcza*

Chwasty wrażliwe:

 • dawka 500-750 g/ha: bodziszki, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, kostrzewy, miotła zbożowa, mietlica rozłogowa, ognicha polna, owies głuchy, przetaczniki, rdesty, samosiewy zbóż, stokłosy, szczaw zwyczajny, szczaw polny, wiechliny, włośnica, życice;
  dawka 1000-1500 g/ha: babka wąskolistna, gorczyca polna, jasnota purpurowa, jasnota różowa, kanianka pospolita, komosa biała, mak polny, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecze;
  dawka ponad 1500 g/ha: perz właściwy [2].

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

rzepak ozimy, jabłoń oraz niektóre warzywa uprawiane w gruncie: sałata, endywia, cykoria liściowa głowiasta (Radicchio), cykoria sałatowa (aktualizacja 12-02-2018).

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

w badaniach laboratoryjnych 13,9-271,3 dni (typowa wartość w laboratorium w temp. 20ºC = 50,5 dni) [1]

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

8350 mg/kg (samiec), 5620 mg/kg (samica)

Wybrane preparaty

(aktualizacja 28-01-2021):

 • Barclay Propyz SC
 • Kerb 400 SC
 • Kerb 50 WP
 • PPZ-400 SC
 • Prince 400 SC
 • Prince Duo 400 SC
 • Propyzaflash SC
 • TurboPropyz SC

źródła:
1. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database).
http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 06.12.2016].

2. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
3. Tomlin C. D. S.
(red.). 2006. The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.