Adiuwanty do herbicydów

oksyfluorofen


oxyfluorfen (angielska nazwa zwyczajowa)

 Oksyfluorofen opisano w roku 1975 [4]. W Polsce został zarejestrowany po raz pierwszy w 1987 [3].

Grupa chemiczna

dwufenyloetery

Grupa HRAC

14 (dawniej E)

Drogi wnikania do roślin

Po aplikacji pokrywa powierzchnię gleby cienką warstwą. Absorbowany przede wszystkim przez pędy kiełkujących roślin. Kontakt środka z liśćmi już rosnących chwastów także powoduje ich obumarcie. Nieznaczne ilości oksyfluorofenu pobierane są przez korzenie roślin (dodano 26-05-2020).

Działanie

Środek działający selektywnie i kontaktowo, w bardzo ograniczonym stopniu przemieszczający się w roślinach. Inhibitor oksydazy protoporfyrinogenowej (PPO lub Protox) – enzymu uczestniczącego w syntezie chlorofilu. Zablokowanie enzymu PPO uniemożliwia powstawanie chlorofilu oraz prowadzi do zniszczenie membran komórek roślinnych (aktualizacja 28-12-2017). Pierwszym objawem działania oksyfluorofenu są ciemnozielone plamy na liściach (występują już kilka godzin po oprysku), następnie chlorozy i nekrozy. Gatunki wrażliwe zamierają około 7 dni po zabiegu (dodano 28-12-2017).

Skuteczność chwastobójcza*

Gatunki wrażliwe np.: fiołek polny, gorczyca polna, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa żegawka, przetaczniki, przytulia czepna, rdesty, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny (aktualizacja 21-01-2024).

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

cebula z dymki, cebula z siewu, kalafior, kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska).

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

31-172 dni w badaniach polowych, 62-438 dni w warunkach laboratoryjnych [1].

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

> 5000 mg/kg [1]

Wybrane preparaty

(aktualizacja 21-01-2024)

  • Agat 480 SC
  • Goal 480 SC

źródła:
1. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database).
http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 22.01.2016].

2. Goal 480 SC. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 461/2014d z dnia 03.12.2014 r.
3. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
4. Tomlin C. D. S.
(red.). 2006. The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.