tasznik pospolity

Siewka tasznika pospolitego (dodano 27-01-2018)

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Nazwa angielska:
shepherd’s purse
Rodzina: kapustowate (Brassicaceae), dawniej: krzyżowe (Cruciferae)

Wygląd, cechy szczególne: Roślina osiągająca zazwyczaj od 5 cm do 60 cm wysokości. Łodyga wzniesiona, naga lub rzadko owłosiona. Dolne liście zebrane w różyczkę, zatokowo ząbkowane lub pierzastodzielne, liście górne siedzące, niepodzielone lub wcinano-ząbkowane. Kwiatostan grono. Kwiaty niewielkie, białe. Owoc łuszczynka trójkątnie sercowata. Nasiona jajowate, ok. 1 mm długości (aktualizacja 25-05-2017).

Okres kwitnienia: Głównie marzec-październik, jednak egzemplarze kwitnące można obserwować praktycznie cały rok.

Porównanie łuszczynki tasznika pospolitego (lewa strona) i tobołków polnych (dodano 02-05-2018).

Cykl życiowy, biologia: Tasznik pospolity jest gatunkiem jednorocznym (formy jare i zimujące). W ciągu roku może wydać 2-4 pokolenia. Na jednym egzemplarzu powstaje przeciętnie 5000 nasion. Drobne nasiona tasznika najlepiej kiełkują bezpośrednio z powierzchni gleby, już umieszczenie ich na głębokości 4 cm zapobiega wschodom (aktualizacja 25-05-2017).
Na niepodoranych ścierniskach zbożowych tasznik wytworzył średnio 4556 nasion [1] (dodano 15-06-2018).

Pęczniejące nasiona tasznika mogą wydzielać związki chemiczne, które przywabiają a następnie uśmiercają niewielkie bezkręgowce występujące w glebie (m.in. nicienie). Substancje uwalniane w trakcie ich rozkładu wykorzystywane są przez siewki tasznika (dodano 17-07-2019).

Siewka tasznika. Widoczne liścienie i wykształcająca się pierwsza para liści (dodano 07-03-2019).

Występowanie, szkodliwość: Zachwaszcza rośliny okopowe, ogrody, rzepak, rzadziej zboża i kukurydzę. Wg. danych brytyjskich 5% obniżkę plonu pszenicy powoduje tasznik w nasileniu 50 szt./1m² (dodano 27-01-2018).

Typowe warunki siedliskowe [2]:
wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby obojętne (6≤ pH <7)

Zwalczanie tasznika pospolitego (wrażliwość na substancje aktywne)*: np. amidosulfuron, bentazon, bromoksynil, chlomazon, chloroprofam, chlorosulfuron, fenmedifam, linuron, nikosulfuron, oksyfluorofen, MCPA, mekoprop-P, metamitron, metazachlor, metobromuron, petoksamid, piroksysulam, pirydat, rimsulfuron, sulfosulfuron, sulkotrion, tembotrion, tribenuron metylowy.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Siewka tasznika pospolitego (dodano 11-07-2018).

Tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris) na plantacji kukurydzy.

źródła:
1. Pawłowski F., Kapeluszny J., Kolasa A., Lecyk Z. 1970. Płodność chwastów na ścierniskach województwa lubelskiego. Annales UMCS, Sec. E 25(4): 49-59.
2. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.