Adiuwanty do herbicydów

tasznik pospolity

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Nazwa angielska: shepherd’s purse
Rodzina: kapustowate (Brassicaceae), dawniej: krzyżowe (Cruciferae)

Wygląd, cechy szczególne

SIEWKA
Łodyżka podliścieniowa krótka. Liścienie eliptyczne, z krótkimi ogonkami. Pierwsze liście odwrotnie jajowate, na szczycie tępe, okryte charakterystycznymi gwiazdkowatymi włoskami (dodano 16-05-2020). Liście drugiej pary niekiedy z pojedynczymi ząbkami (aktualizacja 19-05-2023).

Zwalczanie chwastów Innvigo

ROŚLINA DOROSŁA
Osiąga zazwyczaj od 15 cm do 50 cm wysokości. Łodyga wzniesiona, naga lub rzadko owłosiona. Dolne liście zebrane w różyczkę, niepodzielone, zatokowo ząbkowane lub pierzastodzielne, liście górne siedzące, niepodzielone lub wcinano-ząbkowane. Kwiatostan grono. Kwiaty niewielkie, białe. Owoc łuszczynka trójkątnie sercowata. Nasiona jajowate, ok. 1 mm długości (aktualizacja 25-05-2017).

Gatunek o dużej zmienności, zwłaszcza pod względem kształtu liści (dodano 29-05-2020).

Okres kwitnienia

Głównie marzec-październik, jednak egzemplarze kwitnące można obserwować praktycznie cały rok.

Porównanie łuszczynki tasznika pospolitego (lewa strona) i tobołków polnych (dodano 02-05-2018).

Cykl życiowy, biologia

Tasznik pospolity jest gatunkiem jednorocznym (formy jare i zimujące). W ciągu roku może wydać 2-4 pokolenia. Ma niskie wymagania termiczne, kwitnie i owocuje niemal przez cały rok, także podczas cieplejszych dni w trakcie zimy. Na jednym egzemplarzu powstaje przeciętnie do kilku tysięcy nasion (aktualizacja 08-01-2023). Do rozpoczęcia procesu kiełkowania niezbędny jest impuls świetlny (w ciemności kiełkuje zaledwie 0,2% nasion) (dodano 12-03-2021). Nasiona tasznika najlepiej kiełkują bezpośrednio z powierzchni gleby, już umieszczenie ich na głębokości 4 cm zapobiega wschodom (aktualizacja 25-05-2017).

  • Na niepodoranych ścierniskach zbożowych tasznik wytworzył średnio 4556 nasion [1] (dodano 15-06-2018).
  • Pęczniejące nasiona tasznika mogą wydzielać związki chemiczne, które przywabiają a następnie uśmiercają niewielkie bezkręgowce występujące w glebie (m.in. nicienie). Substancje uwalniane w trakcie ich rozkładu wykorzystywane są przez siewki tasznika (dodano 17-07-2019).

Siewka tasznika. Widoczne liścienie i wykształcająca się pierwsza para liści (dodano 07-03-2019).

Występowanie, szkodliwość

Zachwaszcza rośliny okopowe, ogrody, rzepak, rzadziej zboża i kukurydzę. Wg. danych brytyjskich 5% obniżkę plonu pszenicy powoduje tasznik w nasileniu 50 szt./1m² (dodano 27-01-2018). Wg niektórych źródeł krajowych jeden egzemplarz tasznika występujący na m2 plantacji rzepaku ozimego redukuje plon o 0,03% (dodano 06-09-2022).

Typowe warunki siedliskowe

wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby obojętne (6≤ pH <7) [2]

Zwalczanie chwastów Innvigo

Zwalczanie tasznika pospolitego

Wrażliwość na herbicydy*: np. 2,4-D (dodano 02-03-2023), amidosulfuron, bentazon, bromoksynil, chlomazon, chloroprofam, chlorosulfuron, fenmedifam, florasulam (dodano 01-09-2020), nikosulfuron, oksyfluorofen, MCPA, mekoprop-P, metamitron, metazachlor, metobromuron, petoksamid, piroksysulam, pirydat, rimsulfuron, sulfosulfuron, sulkotrion, tembotrion, tribenuron metylowy.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

(dodano 19-02-2024)

Galeria zdjęć

źródła:
1. Pawłowski F., Kapeluszny J., Kolasa A., Lecyk Z. 1970. Płodność chwastów na ścierniskach województwa lubelskiego. Annales UMCS, Sec. E 25(4): 49-59.
2. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.