Adiuwanty do herbicydów

pinoksaden

Pinoksaden wzór strukturalny
(ang. pinoxaden)

Herbicyd zarejestrowany w roku 2005, w sprzedaży pojawił się w roku 2006.

Grupa chemiczna

fenylopirazoliny

Grupa HRAC

1 (dawniej A)

Drogi wnikania do roślin

Pobierany głównie przez liście. Herbicyd zawierający pinoksaden – Axial 100 EC przenika do roślin w przeciągu 1 godziny od aplikacji.

Działanie

Hamuje działanie karboksylazy acetylokoenzymu A, enzymu biorącego udział w syntezie kwasów tłuszczowych. Do zahamowania wzrostu roślin dochodzi w kilka dni po oprysku. Chlorozy i nekrozy liści rozwijają się w ciągu 1-3 tygodni. Starsze liście przed obumarciem mogą zmieniać kolor na czerwonawy lub pomarańczowy. Minimalna temperatura powietrza do stosowania pinoksadenu to 1˚C, optymalna 4-20˚C, maksymalna 20˚C [1] (dodano 24-07-2017).

Skuteczność chwastobójcza*

GATUNKI WRAŻLIWE
np. chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owsy (owies głuchy, owies płonny, Avena ludoviciana,) mozgi (mozga krótkokłosa, mozga drobna, mozga osobliwa), wiechlina zwyczajna, włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec polny, życice (życica sztywna, życica wielokwiatowa, Lolium persicum) (aktualizacja 24-10-2020).
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Etykiety herbicydów

 • Pinoksaden w dawce 30-45 g/ha – chwasty wrażliwe:  chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy [2].
 • Pinoksaden w dawce 45-60 g/ha – chwasty wrażliwe: wyczyniec polny [2] (aktualizacja 24-10-2020).

Publikacje naukowe i popularnonaukowe

 • Pinoksaden w dawce 30-60 g/ha – chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owsy (owies głuchy, owies płonny, Avena ludoviciana,) mozgi (mozga krótkokłosa, mozga drobna, mozga osobliwa), wiechlina zwyczajna, włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec polny, życice (życica sztywna, życica wielokwiatowa, Lolium persicum) [3] (aktualizacja 24-10-2020).
 • W badaniach IUNG-PIB pinoksaden stosowany późną wiosną efektywnie niszczył wyrośnięte (w fazie rozwoju pędu głównego) osobniki miotły zbożowej oraz owsa głuchego [4] (dodano 19-01-2021).

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. terminu zabiegu, warunków glebowo-klimatycznych, fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego aktualnej etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime, żyto (aktualizacja 19-02-2017).

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

0,086-0,904 dni w badaniach laboratoryjnych; 0,6 dnia średnio w badaniach polowych

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

5000 mg/kg

Wybrane preparaty

(aktualizacja 10-02-2024)

 • Addar 50 EC
 • Avoxa 50 EC (+ piroksysulam)
 • Axel-R 50 EC
 • Axial 50 EC
 • Axial Komplett (+ florasulam)
 • Axial One 50 EC (+ florasulam)
 • Fraxial 50 EC
 • Herbena 50 EC
 • Kaxia 50 EC
 • Paxio 50 EC
 • Paxio Duo 50 EC
 • Pino4Herbi 50 EC
 • Rapino 50 EC
 • Traxos 50 EC (+ klodinafop)
Przeczytaj także: Zwalczanie miotły zbożowej w zbożach jest coraz trudniejsze

źródła:
1
. Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2010/2011. Cz. I. Wykaz środków ochrony roślin. 2010. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 267 ss.
2. Etykieta herbicydu Axial 50 EC, gov.pl, dostęp 23-10-2020.

3. Hofer U., Muehlebach M., Hole S., Zoschke A. 2006. Pinoxaden – for broad spectrum grass weed management in cereal crops. J. Plant Dis. Protection/Z. Pflanzenkrankh. Pflanzensch. 20 (wyd. spec.): 989–995.
4. Domaradzki K., Kieloch R., Gorniak J. 2008. Skutecznosc pinoksadenu w zwalczaniu Apera spica-venti i Avena fatua w zaleznosci od terminu stosowania. Progress in Plant Protection 48(2): 563-566.