Adiuwanty do herbicydów

wyczyniec polny

(dodano 14-08-2021)

Alopecurus myosuroides Huds.
Nazwa angielska
: slender meadow foxtail, black-grass, mouse foxtail.
Rodzina: wiechlinowate (Poaceae), dawniej trawy (Graminaceae)

Wygląd, cechy szczególne

Dorasta przeciętnie od 20 do 80 cm. Źdźbła podniesione, od nasady rozgałęziające się, liście podłużnie lancetowate, pochwy liściowe często u podstawy czerwonawe. Uszek brak, języczek 2-5 mm, nieregularnie ząbkowany. Kwiatostanem jest walcowata, kłosokształtna wiecha (kłos pozorny) o średnicy 3-6 mm i długości 5-12 cm, zwężająca się z obu stron. Ziarniaki jajowate (aktualizacja 29-11-2023).

Okres kwitnienia

maj-sierpień (wrzesień)

Przeczytaj także: Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym

Cykl życiowy, biologia

Gatunek jednoroczny jary lub zimujący. Może kiełkować już w temperaturze 0°C (wg. innych źródeł minimum do kiełkowania to 5°C, a optimum 17°C). W pełni rozkrzewione osobniki mogą przetrwać spadki temperatur sięgające -25°C, natomiast te w stadium 1-2 liści wymarzają już przy -10°C (wg źródeł francuskich) (aktualizacja 14-05-2024). Pojedynczy osobnik może wydać od kilkudziesięciu sztuk do kilku tysięcy ziarniaków (przeciętnie od 40 do 400) (aktualizacja 03-09-2022).
Krzyżuje się z wyczyńcem łąkowym (A. pratensis) [2] (dodano 30-03-2020).

Zwalczanie chwastów Innvigo

Występowanie, szkodliwość

Wyczyniec polny uznawany jest za archeofita, czyli gatunek obcego pochodzenia, który przybył do Polski przed rokiem 1500. Pierwsze informacje o wyczyńcu stwarzającym poważne problemy w uprawie zbóż pochodzą z końca lat 60. (Kujawy) i 80. (Żuławy Wiślane) XX wieku. W ostatnich latach gatunek ten zdobywa nowe stanowiska i stopniowo staje się coraz większym zagrożeniem dla upraw (dodano 08-11-2017).

Wyczyniec polny zachwaszcza przede wszystkim dla zbóż ozimych, czasami pojawia się również w okopowych. W badaniach przeprowadzonych w IUNG-PIB wynika, że w przypadku pszenicy plonującej na poziomie 6,5–7,5 t/ha, próg ekonomicznej szkodliwości zostanie przekroczony, gdy wyczynie wystąpi w łanie w nasileniu powyżej 25 roślin/m² [3] (dodano 16-09-2020). W jednym z badań niemieckich próg szkodliwości dla zbóż ustalono na 20-30 szt. chwastu na 1m².

W Anglii wyczyniec zaczął pojawiać się coraz częściej na polach uprawnych w latach 70. ubiegłego wieku. Obecnie uznawany jest tam za jeden z najgroźniejszych gatunków chwastów (dodano 22-11-2019). Opisywano przypadki, gdy gatunek ten pojawiał się w nasileniu 500 szt./m2 powodując całkowite zagłuszenie plantacji zbóż (dodano 23-05-2023).

Młody egzemplarz wyczyńca polnego (dodano 19-01-2020).

Typowe warunki siedliskowe

wskaźnik świetlny: pełne światło-umiarkowane światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby umiarkowanie ubogie – gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby umiarkowanie kwaśne (5≤ pH <6) – gleby obojętne (6≤ pH <7) [1]

Zwalczanie wyczyńca polnego

Wrażliwość na herbicydy*: np. chizalafop-P-etylowy, chlorosulfuron, fenoksaprop-P-etylu, flupyrsulfuron metylowy, flufenacet, kletodym (dodano 21-09-2021), nikosulfuron, pinoksaden, propachizafop, propyzamid.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

(dodano 14-03-2024)

Galeria zdjęć

źródła:
1. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.
2. Rutkowski L. 2007. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. II, popr. i unowocześnione. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 814 ss.
3. Domaradzki K., Domaradzka-Jezierska A., Marczewska-Kolasa K. 2010. Wybrane aspekty biologii i szkodliwości Alopecurus myosuroides Huds. Fragm. Agron. 27(2): 60–69.