Adiuwanty do herbicydów

Odporne nasiona kielisznika

Kielisznik zaroślowy jest pospolitą rośliną ruderalną. Występuje najczęściej na zakrzaczonych miedzach, brzegach strumieni i rowów melioracyjnych. Przenika także na pola uprawne. Od kilku lat coraz częściej jest obserwowany na plantacjach kukurydzy.

Okazuje się, że nasiona kielisznika mogą zachować żywotność przez bardzo długi czas, nawet gdy przebywają w niesprzyjających warunkach. W wodzie mogą przetrwać nawet 33 miesiące, dłużej niż nasiona wielu roślin wodnych i błotnych. W glebie po 39-letnim pobycie na głębokości 1m zdolność do kiełkowania utrzymała się na poziomie 53%.

źródło: Podbielkowski Z. 1995. Wędrówki roślin. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.