Adiuwanty do herbicydów

Kategoria: Nowe publikacje

Nowe publikacje

Przyczyny uszkodzeń herbicydowych

W publikacji przygotowanej przez pracowników IUNG-PIB przeanalizowano przyczyny uszkodzeń roślin uprawnych przez herbicydy. Materiałem wyjściowym były ekspertyzy oraz konsultacje przeprowadzone w Instytucie w latach 1990-2004. Okazuje się, że w …
Nowe publikacje

Herbicyd pożywką dla bakterii

Substancja czynna herbicydu osiadająca na powierzchni gleby ulega procesowi stopniowej degradacji, głównie na drodze mikrobiologicznej i chemicznej. Rozkładu substancji czynnej jest zjawiskiem korzystnym, zapobiega skażeniu środowiska oraz stopniowo niweluje …
Nowe publikacje

Pozostałości pestycydów w płodach rolnych (rok 2013)

IOR-PIB przedstawił wyniki przeprowadzonej na obszarze całego kraju kontroli pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2013 (wcześniej opublikowano wyniki z południowo-wschodniej części Polski: https://zwalczamychwasty.pl/pozostalosci-pestycydow-w-plonie-z-roku-2013/). Do analiz …
Nowe publikacje

Rumianek odporny na tribenuron metylu

W roku 2014 stwierdzono pierwszy w Polsce przypadek odporności rumianku pospolitego na tribenuron metylu. Uodpornione biotypy zachwaszczały pszenicę ozimą. Istnieje ryzyko, że populacja chwastu wykazuje także odporność na inne …