Adiuwanty do herbicydów

Herbicyd pożywką dla bakterii

Substancja czynna herbicydu osiadająca na powierzchni gleby ulega procesowi stopniowej degradacji, głównie na drodze mikrobiologicznej i chemicznej. Rozkładu substancji czynnej jest zjawiskiem korzystnym, zapobiega skażeniu środowiska oraz stopniowo niweluje działanie następcze herbicydu. W procesie degradacji mikrobiologicznej uczestniczą grzyby oraz bakterie zamieszkujące wierzchnią warstwę gleby. Okazuje się jednak, że w niektórych przypadkach mikroorganizmów glebowych może być tak wiele, że wywierają wpływ na skuteczność chwastobójczą. Dostrzeżono to już w latach 70tych XX wieku, gdy do walki z chwastami w kukurydzy wykorzystywano substancję czynną EPTC. Substancja ta stosowana rokrocznie na tym samym stanowisku stopniowo traciła swą skuteczność. Okazało się, że w glebie takich pól dochodziło do bardzo silnego namnożenia mikroorganizmów degradujących EPTC.

na podstawie: Woźnica Z. 2008. Herbologia. Podstawy Biologii, Ekologii i Zwalczania Chwastów. PWRiL, Poznań, 430 ss.