Adiuwanty do herbicydów

Przyczyny uszkodzeń herbicydowych

W publikacji przygotowanej przez pracowników IUNG-PIB przeanalizowano przyczyny uszkodzeń roślin uprawnych przez herbicydy. Materiałem wyjściowym były ekspertyzy oraz konsultacje przeprowadzone w Instytucie w latach 1990-2004. Okazuje się, że w zdecydowanej większości przypadków uszkodzenia roślin i upraw są efektem nieprawidłowości podczas wykonywania zabiegu chwastobójczego, które wynikają ze złego stanu technicznego aparatury do oprysków oraz nieprzestrzegania zasad dobrej praktyki w ochronie roślin. Najczęstsze przyczyny uszkodzeń to zniesienie cieczy roboczej podczas zabiegu lub niedokładnie wymyty po innych zabiegach opryskiwacz (łącznie 83% przypadków) oraz następcze działania herbicydu lub nieprawidłowy termin zabiegu (łącznie 10% przypadków). Pozostałe rzadziej stwierdzane powody szkód to: zbyt wysoka temperatura podczas oprysku, nieodpowiednia dawka lub nieodpowiedni herbicyd, nałożenie ścieżek opryskowych, zanieczyszczenia herbicydu oraz celowe uszkodzenia plantacji.

źródło:
Sadowski J., Kucharski M. 2005. Skutki niewłaściwego, w tym celowego stosowania herbicydów. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 45 (1): 429–434.