Adiuwanty do herbicydów

Kategoria: Nowe publikacje

Nowe publikacje

Zachwaszczenia kukurydzy w latach 1963–2013

Na stronie internetowej czasopisma Postępy w Ochronie Roślin (Progress in Plant Protection) opublikowano rezultaty obserwacji prowadzonych w latach 1963-2013 dotyczących zachwaszczenia plantacji kukurydzy w południowo-zachodnim regionie Polski. Chwastami dominującymi …
Nowe publikacje

Glifosat a przemiany fosforu w glebie

W doświadczeniach zralizowanych przez naukowców z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie określono wpływ herbicydów zawierających glifosat na wybrane enzymy uczestniczące w przemianach fosforu w glebie: fosfomonoesterazę kwaśną, fosfomonoesterazę zasadową …
Nowe publikacje

Porozumienie PIORiN ze służbą celną

20 marca 2015 roku Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Tadeusz Kłos oraz Szef Służby Celnej Jacek Kapica podpisali porozumienie dotyczące współpracy w zakresie nadzoru nad przemieszczaniem i wprowadzaniem …
Nowe publikacje

Szarłat szorstki a alternarioza ziemniaka

Naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przeprowadzili doświadczenia, których celem było ustalenie czy zachwaszczenie szarłatem szorstkim może sprzyjać rozprzestrzenianiu się grzyba Alternaria alternata – sprawcy alternariozy ziemniaka. Analizy wykazały, …