Adiuwanty do herbicydów

Glifosat a przemiany fosforu w glebie

W doświadczeniach zralizowanych przez naukowców z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie określono wpływ herbicydów zawierających glifosat na wybrane enzymy uczestniczące w przemianach fosforu w glebie: fosfomonoesterazę kwaśną, fosfomonoesterazę zasadową oraz pirofosfatazę nieorganiczną. Odnotowano zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie aktywności enzymów. Efekt zależał od rodzaju preparatu (wykorzystano Roundup 360 SL i Roundup TransEnergy 450 SL), zastosowanej dawki, temperatury inkubacji a także terminu pomiaru.

 więcej informacji:

Płatkowski M., Telesiński A. 2015. Ocena oddziaływania glifosatu na aktywność wybranych enzymów biorących udział w przemianach związków fosforu w glebie lekkiej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. 15, 1 (49): 79–89.