Adiuwanty do herbicydów

Biostymulator a skuteczność herbicydu w kukurydzy

W Instytucie Ochrony Roślin przeprowadzono badanie w którym określono wpływ biostymulatora Aminoplast (w skład którego wchodzi 18 L-aminokwasów pochodzących z hydrolizy białek zwierzęcych) na plonowanie, jakość plonu kukurydzy oraz skuteczność herbicydu zawierającego terbutyloazynę + bromoksynil. Biostymulator wpłynął korzystnie na plonowanie roślin, jednak nie miał istotnego wpływu na jakość zebranego ziarna. Stwierdzono również, że stosowanie biostymulatora nie modyfikowało skuteczności chwastobójczej oraz toksyczności dla roślin uprawnych wykorzystanego herbicydu.
Źródło:
Kierzek R., Dubas M., Matysiak K. 2015. Wpływ łącznego stosowania biostymulatora Aminoplant z mieszaniną terbutyloazyny i bromoksynilu (Zeagran 340 SE) na efekt chwastobójczy oraz plonowanie kukurydzy. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 55 (2): 164-169.