Adiuwanty do herbicydów

Szarłat szorstki a alternarioza ziemniaka

Naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przeprowadzili doświadczenia, których celem było ustalenie czy zachwaszczenie szarłatem szorstkim może sprzyjać rozprzestrzenianiu się grzyba Alternaria alternata – sprawcy alternariozy ziemniaka. Analizy wykazały, że pobrane z poletek doświadczalnych liście szarłatu i ziemniaka w największym stopniu zostały skolonizowane przez Alternaria alternata. Badania genetyczne potwierdziły podobieństwo izolatów grzyba pozyskanych z chwastów i roślin uprawnych, co świadczy o znaczeniu szarłatu szorstkiego jako źródła patogenów dla ziemniaka.

więcej informacji:

Mazur S., Kurzawińska H., Nadziakiewicz M., Nawrocki J.  2015. Redroot pigweed as a host for Alternaria alternata – the causal agent of Alternaria leaf blight in potato. Zemdirbyste-Agriculture, 102 (1): 115−118.

Leave a Reply