Adiuwanty do herbicydów

Porozumienie PIORiN ze służbą celną

20 marca 2015 roku Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Tadeusz Kłos oraz Szef Służby Celnej Jacek Kapica podpisali porozumienie dotyczące współpracy w zakresie nadzoru nad przemieszczaniem i wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin. Porozumienie ma prowadzić m.in. do bardziej skutecznej kontroli sprowadzanych do Polski środków ochrony roślin, co umożliwi m.in. na ograniczenie wwozu pestycydów nielegalnych i podrobionych.

Źródło:

http://piorin.gov.pl

Leave a Reply