Adiuwanty do herbicydów

Jodosulfuron w warunkach śródziemnomorskich

W południowej Portugalii przeprowadzono badanie, w którym oceniono skuteczność chwastobójczą jodosulfuronu metylosodowego w jęczmieniu (Hordeum distichum L.) uprawianym w systemie bezorkowym. Herbicyd stosowano w dawkach 5; 7,5 i 10g substancji czynnej na 1ha, w fazie 3-4 lub 6-7 par liści chwastów (początek i pełnia krzewienia jęczmienia). Wyższą skuteczność (dla wszystkich dawek herbicydu) dostrzeżono po oprysku wykonanym w fazie 3-4 par liści chwastów. Pomimo lepszej skuteczności chwastobójczej nie odnotowano zwyżki plonowaniu w porównaniu do poletek na których zabieg wykonano w stadium 6-7 par liści. Najprawdopodobniej było to rezultatem fitotoksycznego działania jodosulfuronu na roślinę uprawną w przypadku wcześniejszego zabiegu.

Źródło: Barros J. C., Calado J. G., Basch G., Carvalho M. J. 2016. Effect of different doses of post-emergence-applied iodosulfuron on weed control and grain yield of malt barley (Hordeum distichum L.), under Mediterranean conditions. J. Plant Prot. Res. 56 (1): 15-20.