Adiuwanty do herbicydów

Pozostałości pestycydów w płodach rolnych (rok 2013)

IOR-PIB przedstawił wyniki przeprowadzonej na obszarze całego kraju kontroli pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2013 (wcześniej opublikowano wyniki z południowo-wschodniej części Polski: https://zwalczamychwasty.pl/pozostalosci-pestycydow-w-plonie-z-roku-2013/).
Do analiz pobrano łącznie 1304 próbek. Poszukiwano 274 substancji czynnych i/lub ich pochodnych, 128 insektycydów i akarycydów, 90 fungicydów, 56 herbicydów i regulatorów wzrostu. Łącznie w 422 próbkach (32,4% wszystkich próbek), stwierdzono 60 poszukiwanych substancji, w tym 33 insektycydy i akarycydy, 24 fungicydy i 4 herbicydy. Najczęściej wykrywano środki grzybobójcze (66,4%) oraz owadobójcze i roztoczobójcze (30,3%), natomiast bardzo rzadko herbicydy (3,3%). Pozostałości najczęściej występowały w owocach, przede wszystkim w agreście, truskawce, jabłkach, gruszkach i porzeczkach. Przekroczenie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) wykryto jedynie w co 50 badanej próbce (2%) głównie w agreście, porzeczkach i ziarnie rzepaku. Przekroczeń NDP herbicydów nie odnotowano.

źródło: http://www.progress.plantprotection.pl/?node_id=35&lang=pl&ma_id=1537