Adiuwanty do herbicydów

Uprawa w nocy a kiełkowanie chwastów

Rozpoczęcie procesu kiełkowania nasion chwastów uzależnione jest od wielu współdziałających ze sobą czynników. Duże znacznie ma m.in. temperatura, wilgotność, zawartość powietrza oraz składników pokarmowych w glebie. Okazuje się, że często istotna jest również obecność światła. Wg niektórych badaczy nasiona około 75% gatunków roślin wymagają naświetlenia w celu inicjacji procesu kiełkowania. Pod względem reakcji na światło nasiona możemy podzielić na trzy grupy. Pierwsza to tzw. nasiona fotoblastycznie dodatnie, dla których światło jest niezbędne i nie kiełkują one w ciemności. W tym przypadku  do fotoindukcji kiełkowania może wystarczyć nawet krótkotrwały błysk światła, do którego dochodzi np. podczas uprawy roli. Druga grupa to nasiona fotoblastycznie ujemne, kiełkujące wyłącznie w ciemności. Do ostatniej grupy zaliczane są nasiona indyferentne – kiełkujące zarówno w warunkach oświetlenia, jak i jego braku. W związku z dostrzeżeniem powyższych mechanizmów, przeprowadzono szereg badań, których celem było określenie wpływu nocnej uprawy roli na zachwaszczenie pól uprawnych. Wyniki jednak nie były jednoznaczne. Rezultatem części doświadczeń było znaczne ograniczenie zachwaszczenia (w Danii i Szwecji o 30-40%), natomiast w innych nie zaobserwowano żadnych efektów. Okazało się, że wpływ miał zarówno skład gatunkowy zachwaszczenia, jak i warunki panujące podczas zabiegów uprawowych. Zatem można przypuszczać, że nocna uprawa nie zastąpi innych bardziej skutecznych metod walki z chwastami, może być jednak ich uzupełnieniem.

więcej informacji:
Dobrzański A. 2011. Reakcja nasion chwastów segetalnych na uprawę roli wykonywaną nocą. Post. Nauk Rol. 2: 9-19.