Adiuwanty do herbicydów

Działanie herbicydów z grupy regulatorów wzrostu

Herbicydy z grupy regulatorów wzrostu (tzw. syntetyczne auksyny) działają w roślinach jak naturalne hormony roślinne – auksyny. Początkowo nawet stymulują pewne procesy zachodzące w chwastach, jednak ostatecznie, w wyniku zaburzenia równowagi hormonalnej, prowadzą do śmierci wrażliwych gatunków. Pierwszymi objawami działania są deformacje pędów, które w nieznacznym nasileniu można dostrzec już nawet w kilka godzin po oprysku. Rośliny dwuliścienne są o wiele bardziej wrażliwe na działanie regulatorów wzrostu niż jednoliścienne, jednak mechanizm selektywności nie jest do końca poznany. Niektóre gatunki dwuliścienne reagują niekorzystnie nawet na bardzo niskie stężenia tego rodzaju herbicydów, np. uszkodzenie pomidora może wywołać nawet 0,001% zalecanej dawki 2,4-D w postaci estru butylowego.

źródło/więcej informacji: https://www.ior.poznan.pl/plik,586,1101,praczyk-szkolenie-pw-27-28-09-2011-referat-pdf.pdf?adm