Adiuwanty do herbicydów

Kategoria: Nowe publikacje

Nowe publikacje

Jaki jest optymalny odczyn cieczy opryskowej?

Skuteczność chwastobójcza herbicydów jest modyfikowana przez szereg działających kompleksowo czynników. Jednym  z nich jest odczyn (pH) cieczy opryskowej, który może wpłynąć m.in. na rozpuszczalność preparatów, wiązanie się substancji czynnej …
Nowe publikacje

Chwasty w pszenicy coraz bardziej odporne

Regularne stosowanie herbicydów o takich samych mechanizmach działania sprzyja selekcji i nagromadzeniu w stanowisku chwastów uodpornionych na wykorzystywane substancje czynne. Osobniki (biotypy) takie mogą przetrwać oprysk, przejść pełen cykl …