Adiuwanty do herbicydów

Desykacja plantacji ziemniaka

W artykule opublikowanym na łamach kwartalnika Ziemniak Polski dr J. Urbanowicz (IHAR-PIB) omówił desykację plantacji ziemniaka. Celem desykacji jest zniszczenie naci, a także zachwaszczenia. W efekcie zbiór bulw jest ułatwiony, a straty przechowalnicze oraz występowanie chorób ulegają ograniczeniu. Zabieg ten można prowadzić metodą mechaniczną, mechaniczno-chemiczną, a także chemiczną. Najkorzystniejsza jest metoda mechaniczno-chemiczna, która zapewnia równomierne zasychanie naci, nie powodując jej odrostów. Do chemicznej desykacji ziemniaka dostępne są takie substancje czynne jak kwas nonanowy oraz karfentrazon etylu.

Źródło/więcej informacji:
Urbanowicz J. 2022. Desykacja plantacji ziemniaka. Ziemn. Pol. 3: 23-27.