Adiuwanty do herbicydów

Wyczyniec polny uodparnia się na herbicydy

Od dłuższego czasu w różnych regionach Polski rolnicy zwracają uwagę na niższą skuteczność działania herbicydów.  Może być to rezultat pojawiania się na plantacjach chwastów uodpornionych na stosowane substancje czynne.

Pracownicy IUNG-PIB we Wrocławiu przeprowadzili testy biologiczne w celu identyfikacji odpornych i wrażliwych biotypów wyczyńca polnego na wybrane herbicydy należące do inhibitorów ALS oraz ustalenia stopnia odporności na te związki.

Nasiona do badań pozyskano z pól zlokalizowanych w województwie opolskim (rejon Grodkowa) oraz w województwie dolnośląskim (okolice Dzierżoniowa i Legnicy). Pobierano je z roślin, które przetrwały oprysk chwastobójczy. Przebadano łącznie 22 populacje wyczyńca polnego pod kątem podatności na działanie propoksykarbazonu sodowego, sulfosulfuronu oraz mieszaniny jodosulfuron metylosodowy + mezosulfuron metylowy.

W przypadku 17 populacji potwierdzono odporność na herbicydy, z czego 13 wykazywało odporność krzyżową (w tym 8 biotypów na propoksykarbazon sodowy i sulfosulfuron, a 5 biotypów na wszystkie wykorzystane w doświadczeniu substancje czynne).

źródło/więcej informacji:
Marczewska-Kolasa K., Kucharski M., Bortniak M. 2022. Odporność wyczyńca polnego (Alopecurus myosuroides Huds.) na inhibitory ALS w rejonie południowo-zachodniej Polski. Progress in Plant Protection 62(1): 76-81.