Kategoria: Nowe publikacje

Nowe publikacje

Wyciąg z nawłoci zamiast herbicydu?

Metabolity wtórne produkowane przez rośliny z rodzaju nawłoć mogą wywierać silny wpływ (zazwyczaj niekorzystny) na inne gatunki roślin występujące w ich najbliższym sąsiedztwie oraz na mikroflorę glebową. Naukowcy z …
Nowe publikacje

Adiuwanty wspierają mikroorganizmy glebowe

Skażenie gleby środkami ochrony roślin (ś.o.r.) oraz metalami ciężkimi może wpłynąć na aktywność enzymatyczną grzybów i bakterii. W zależności od stopnia zanieczyszczenia może być to wpływ stymulujący bądź hamujący. …