Adiuwanty do herbicydów

Skuteczność herbicydów w kukurydzy cukrowej

Kukurydza cukrowa to gatunek bardzo niekorzystnie reagujący na obecność chwastów. Na plantacjach silnie zachwaszczonych może nawet dojść do zagłuszenia roślin uprawnych i całkowitej utraty plonu. Bardzo skuteczną metodą walki z chwastami zasiedlającymi plantacje kukurydzy cukrowej jest stosowanie herbicydów. Nieprawidłowo dobrane środki tego typu mogą jednak niekorzystnie wpłynąć na zawartość składników odżywczych obecnych w ziarnie, a także spowodować uszkodzenia kukurydzy.

W Zakładzie Dydaktyczno-Doświadczalnym w Złotnikach, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przeprowadzono 2-letnie badanie naukowe, w którym oceniono skuteczność chwastobójczą wybranych herbicydów zastosowanych w kukurydzy cukrowej. Wykorzystano następujące kombinacje (mieszaniny fabryczne lub zbiornikowe): prosulfuron + S-metolachlor (zabieg w stadium 3-4 liści kukurydzy), foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy + tienkarbazon metylu (zabieg przed wschodami kukurydzy), dikamba + prosulfuron + adiuwant  (zabieg w stadium 3-4 liści kukurydzy) oraz S-metolachlor + pirydat (zabieg przedwschodowy + nalistny w stadium 3-4 liści kukurydzy).

Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskano po aplikacji mieszaniny foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy + tienkarbazon metylu. W pierwszym roku badań taka kombinacja całkowicie zniszczyła wszystkie oceniane gatunki chwastów (tj. komosę białą, samosiewy rzepaku, bodziszka drobnego, iglicę pospolitą, rdestówkę powojowatą i perz właściwy). W drugim roku badań, który charakteryzował się mniej korzystnymi warunkami pogodowymi (susza), nieco gorzej została zniszczona komosa biała (skuteczność zwalczania na poziomie 87%). Wszystkie zastosowane w doświadczeniu herbicydy istotnie zwiększyły plon kolb kukurydzy cukrowej w stosunku do niechronionego obiektu kontrolnego.

Ważne:
Środki ochrony roślin muszą być stosowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz informacjami podawanymi w etykietach-instrukcjach! Publikacje naukowe nie mogą być traktowane jako bezpośrednie zalecenia dla praktyki rolniczej!

źródło/więcej informacji:
Waligóra H., Majchrzak L., Kostiw P. 2020. Ocena skuteczności chwastobójczej herbicydów stosowanych w uprawie kukurydzy cukrowej. Fragm. Agron. 37(1): 13–19.