Adiuwanty do herbicydów

Możliwości zwalczania chwastów w cukinii

Zwalczanie chwastów w cukinii

Obecność chwastów na plantacjach cukinii może prowadzić do poważnych strat plonu, sprzyjać występowaniu chorób i szkodników, a także zakłócić zbiory. Walka z zachwaszczeniem w tej uprawie jest utrudniona, ze względu na brak zarejestrowanych herbicydów.

W latach 2020–2021 w Instytucie Ogrodnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym
w Skierniewicach przeprowadzono badanie nad skutecznością różnych metod ochrony cukinii przed chwastami. Porównano stosowanie herbicydów zawierających metamitron oraz kombinację dimetenamid-P + pendimetalina, stosowanie kwasu nonanowego (pelargonowego) przed wschodami cukinii, a po wschodach wypalania chwastów, a także mulczowanie gleby włókniną polipropylenową oraz pielenie ręczne.

Całkowite zniszczenie chwastów uzyskano wyłącznie w wyniku pielenia ręcznego. Dobre efekty zaobserwowano również po mulczowaniu gleby włókniną polipropylenową. Działanie herbicydów oceniono jako dość dobre, jednak po zabiegu dostrzeżono niewielkie i przemijające uszkodzenia roślin uprawnych (które nie wpłynęły na poziom plonowania).

źródło/więcej informacji:
Golian J., Anyszka Z., Kwiatkowska J. 2022. Możliwości zwalczania chwastów w uprawie cukinii. 62. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin-PIB, Poznań, 16-18 lutego 2022, Streszczenia: 146.

W praktyce rolniczej środki ochrony roślin muszą być stosowane zgodnie z informacjami podawanymi w etykietach-instrukcjach oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. Publikacje naukowe nie mogą być traktowane jako bezpośrednie zalecenia!