Adiuwanty do herbicydów

Kategoria: ABC herbologii

ABC herbologii

Formulacje środków ochrony roślin

Podstawowym składnikiem każdego chemicznego środka ochrony roślin jest substancja czynna (aktywna), której działanie najczęściej polega na niszczeniu agrofagów. Substancja czynna w czystej chemicznie postaci jest na ogół mało przydatna …
ABC herbologii

Kompensacja chwastów

Kompensacja jest zjawiskiem polegającym na stopniowym zwiększaniu liczebności określonego gatunku lub gatunków chwastów na danej plantacji. Jest to rezultat corocznego stosowania tych samych herbicydów (zawierających taką samą substancję aktywną), …