Adiuwanty do herbicydów

Kategoria: ABC herbologii

ABC herbologii

Kompensacja chwastów

Kompensacja jest zjawiskiem polegającym na stopniowym zwiększaniu liczebności określonego gatunku lub gatunków chwastów na danej plantacji. Jest to rezultat corocznego stosowania tych samych herbicydów (zawierających taką samą substancję aktywną), …
ABC herbologii

Herbicydy – wady i zalety

Regulacja zachwaszczenia z wykorzystaniem środków chwastobójczych (herbicydów) jest metodą bardzo skuteczną oraz, o ile jest realizowana właściwie, także bezpieczną. Środki chwastobójcze były stosowane już przed setkami lat. Wówczas do …