Adiuwanty do herbicydów

Kompensacja chwastów

Kompensacja jest zjawiskiem polegającym na stopniowym zwiększaniu liczebności określonego gatunku lub gatunków chwastów na danej plantacji. Jest to rezultat corocznego stosowania tych samych herbicydów (zawierających taką samą substancję aktywną), co prowadzi do zwiększenia liczebności gatunków niezwalczanych, czyli naturalnie odpornych na wykorzystywany herbicyd.

Plantator wybierając preparat do zabiegu chwastobójczego zwraca przede wszystkim uwagę na gatunki dominujące, które mogą spowodować największe straty plonu. Jeśli co roku będzie wykorzystywał ten sam preparat, to gatunki o bardzo niskiej wrażliwości na jego działanie, pozbawione konkurencji ze strony chwastów wrażliwych, będą sukcesywnie zwiększać swą liczebność, aż zaczną dominować na plantacji. Zapobieganie kompensacji chwastów to przede wszystkim zmianowanie herbicydów (substancji aktywnych) oraz korzystanie, obok metody chemicznej, z innych metod walki z chwastami.