Adiuwanty do herbicydów

Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym

Wczesne odchwaszczenie rzepaku ozimego to bardzo ważny zabieg herbicydowy, który zapewnia roślinom sprzyjające warunki do jesiennego wzrostu i sprawia, że w lepszej kondycji wejdą w okres zimowego spoczynku.

Ochrona rzepaku jesienią

Zdarza się, że rolnicy zwlekają z opryskiem rzepaku i herbicydy stosują dopiero wiosną, gdy mają już pewność, że plantacja dobrze przezimowała. Niektórzy liczą także na to, że pewne gatunki chwastów wymarzną i problem, przynajmniej częściowo, sam się rozwiąże. Jednak pozostawienie chwastów w stanowisku nie jest zalecane. Wskutek jesiennej konkurencji może zostać zakłócony rozwój rzepaku, co będzie się wiązać z późniejszą stratą plonu. Poza tym, zachwaszczony łan gorzej zimuje. Faktem natomiast jest, że część chwastów nie przetrwa do wiosny. Jednak wszystkie najgroźniejsze dla rzepaku gatunki, do których zaliczamy m.in. samosiewy zbóż ozimych, perz właściwy, przytulię czepną, marunę nadmorską bezwonną, chabra bławatka oraz mak polny, to rośliny dobrze tolerujące niskie temperatury. Wiele z nich osiągnie zaawansowane stadia rozwojowe i w kolejnym sezonie wegetacyjnym znacznie trudniej będzie je zniszczyć. Dlatego herbicydy w rzepaku najlepiej zastosować jesienią. Zabieg herbicydowy w tym terminie ułatwia dość obszerny asortyment preparatów, które można wykorzystać doglebowo, nalistnie lub w opryskach sekwencyjnych.

W dalszej części artykułu zostaną przedstawione przykładowe substancje czynne przeznaczone do jesiennej ochrony herbicydowej rzepaku.

Skuteczne zwalczanie chwastów w rzepaku

Herbicydy w rzepaku

Terminy prowadzenia zabiegów oraz zwalczane gatunki chwastów przedstawiono sumarycznie na podstawie informacji podawanych w różnych źródłach literaturowych. Przed opryskiem należy sprawdzić szczegółowe zalecenia z etykiety stosowanego preparatu!

Metazachlor to popularna substancja czynna wykorzystywana zarówno w zabiegach doglebowych jak i nalistnych ochrony rzepaku. Ma szerokie spektrum chwastobójcze, zwalcza wiele gatunków chwastów dwuliściennych oraz niektóre trawy. Metazachlor blokuje w chwastach biosyntezę kwasów tłuszczowych o bardzo długich łańcuchach. Działa na etapie kiełkowania, a także krótko po wschodach.

Przykładowe gatunki wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica   pospolita,   jasnota   purpurowa,   jasnota   różowa,   komosa biała, maruna nadmorska bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, psianka  czarna,  rdestówka powojowata (rdest powojowy),  rumianek  pospolity,  skrytek  polny,  starzec  zwyczajny, szarłat szorstki, wiechlina roczna.


Napropamid jest herbicydem, którego mechanizm działania nie jest do końca poznany. Herbicydy jednoskładnikowe zawierające ten związek zaleca się aplikować przed siewem rzepaku (jeśli są wykorzystywane pojedynczo). Napropamid eliminuje nie tylko chwasty kiełkujące jesienią lecz również te ze wschodów wiosennych. Gatunki wrażliwe niszczone są zazwyczaj już na etapie kiełkowania.

Przykładowe gatunki wrażliwe: chwastnica   jednostronna,   bodziszek drobny, gorczyca   polna,   gwiazdnica pospolita, iglica   pospolita,   komosa biała, maruna nadmorska bezwonna, pokrzywa   żegawka,   rdest   plamisty,   rdestówka powojowata, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity.

Chlomazon to związek dostępny w terminie przedwschodowym. Jego działanie polega na blokowaniu powstawania karotenoidów (barwniki roślinne). Chwasty wrażliwe nie wschodzą lub po wzejściu bieleją i zamierają. Chlomazon niszczy niektóre trawy i wiele pospolitych gatunków chwastów dwuliściennych. Silne opady deszczu występujące po oprysku mogą przyczynić się do przejściowego przebarwienia rzepaku. Warto pamiętać, że jest to substancja, która w wysokich temperaturach może się ulatniać i uszkodzić uprawy znajdujące się w sąsiedztwie chronionych plantacji.

Przykładowe gatunki wrażliwe: bodziszek  drobny,  chwastnica  jednostronna,  gwiazdnica  pospolita, jasnota  różowa,  jasnota  purpurowa,  komosa biała,  krzywoszyj  polny,  poziewnik szorstki, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chlopyralid  znajduje zastosowanie wyłącznie w zabiegach nalistnych. Jest to związek z grupy regulatorów wzrostu (tzw. syntetyczne auksyny),  który imitując działanie naturalnych auksyn zaburza  gospodarkę hormonalną chwastów. Chlopyralid zwalcza szereg chwastów dwuliściennych, w tym niektóre gatunki wieloletnie.

Przykładowe gatunki wrażliwe: chaber bławatek, maruna nadmorska bezwonna, ostrożeń polny, psianka czarna, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity, żółtlica drobnokwiatowa.

Pikloram to kolejny związek należący do regulatorów wzrostu. Popularność zdobył jako komponent wieloskładnikowych preparatów chwastobójczych stosowanych nalistnie. Od pewnego czasu dostępny jest także w produktach jednoskładnikowych.

Przykładowe gatunki wrażliwe: chaber bławatek, jasnota purpurowa, komosa biała, mlecz polny, przytulia czepna.

Chizalafop-P-etylowy jest graminicydem, który aplikowany powschodowo skutecznie eliminuje szereg uciążliwych chwastów z rodziny traw, w tym niektóre gatunki wieloletnie. Herbicyd ten zaburza proces powstawania lipidów blokując działanie enzymu karboksylazy acetylo-CoA.

Przykładowe gatunki wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, perz właściwy, samosiewy zbóż, wiechlina zwyczajna, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała.

Fluazyfop-P-butylowy to substancja blisko spokrewniona z chizalafopem. Ma identyczny mechanizm działania i należy do tej samej grupy chemicznej. Fluazyfop-P-butylowy jest wykorzystywany nalistnie na stanowiskach opanowanych przez gatunki jednoliścienne.

Przykładowe gatunki wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, wiechlina łąkowa, wyczyniec polny.

Zwalczanie chabra bławatka w rzepaku na jesień Zwalczanie maku polnego w rzepaku na jesień Zwalczanie przytulii czepnej w rzepaku na jesień