Adiuwanty do herbicydów

Kukurydzę warto odchwaścić szybko

Oprysk na chwasty w kukurydzy

Kukurydza, ze względu na swe cechy biologiczne oraz siew w szerokiej rozstawie rzędów, jest gatunkiem, który przez kilka pierwszych tygodni od wschodów należy do najmniej konkurencyjnych roślin uprawnych.

Na niechronionych plantacjach panują idealne warunki do rozwoju chwastów, które najczęściej pojawiają się w dużym nasileniu i szybko osiągają kolejne stadia rozwojowe stając się coraz mniej wrażliwe na działanie herbicydów.

Młode rośliny kukurydzy, do czasu wytworzenia 8-10 liści właściwych (początek zakrywania międzyrzędzi), bardzo niekorzystnie reagują na obecność zachwaszczenia. Wiele źródeł literaturowych podaje, że kukurydza w okresie 2-4 tygodni po wschodach powinna zostać bezwzględnie odchwaszczona. Nie brak również opinii, że gatunek ten najlepiej pozbawić konkurencji już na samym starcie wegetacji [1, 2].

W badaniu przeprowadzonym w IUNG-PIB ustalono, że już stosunkowo krótki okres konkurencji pomiędzy kukurydzą a chwastami występującymi w bardzo dużym nasileniu, może trwale zakłócić jej rozwój. Chwastnica jednostronna w obsadzie 800-1200 szt./m2 towarzysząca kukurydzy tylko przez dwa tygodnie po wschodach obniżyła plon o około 9% (średnia z dwóch lokalizacji). Jeśli odchwaszczanie opóźniono o kolejne 2 tygodnie straty przekraczały już 30%.

Początek wegetacji to okres, gdy woda, światło oraz składniki pokarmowe są zazwyczaj dostępne w ilości, która zaspokaja potrzeby wszystkich roślin na plantacji. W zachwaszczonym łanie niezbędnych do życia zasobów zaczyna jednak szybko ubywać i rośliny zmuszone są rozpocząć o nie rywalizację. Dlatego zwalczanie chwastów w kukurydzy należy do najważniejszych zabiegów „ochroniarskich”.

Herbicydowa ochrona kukurydzy

Właściwy dobór i prawidłowe stosowanie herbicydów to bardzo skuteczna, a zarazem bezpieczna metoda ochrony plantacji kukurydzy. Wiele środków chwastobójczych zarejestrowanych w tej roślinie można wykorzystać przedwschodowo i/lub w najwcześniejszych terminach nalistnych. Poza tym część preparatów ma szerokie okienko aplikacyjne i w razie potrzeby (np. ze względu na niesprzyjający przebieg pogody) zabieg można opóźnić.

Zwalczanie chwastów Innvigo

Doglebowy oprysk na chwasty w kukurydzy

Warunkiem prowadzenia skutecznych oprysków przedwschodowych jest bardzo dobra znajomość historii chronionych pól. Taka wiedza pozwoli dobrać odpowiedni herbicyd na kukurydzę, którego spektrum działania obejmie spodziewane zachwaszczenie. Bardzo istotna jest również odpowiednia wilgotność wierzchniej warstwy roli. W przypadku suszy substancje czynne będą bardzo silnie wiązane przez cząsteczki gleby i ich dostępność dla chwastów może się znacząco zmniejszyć.

Do przedwschodowej walki z powszechnie występującymi w kukurydzy ciepłolubnymi trawami bardzo przydatną substancją jest S-metolachlor. W etykietach preparatów jednoskładnikowych zawierających ten związek jako gatunki wrażliwe najczęściej uwzględniane są chwasty prosowate (chwastnica jednostronna, włośnica zielona i palusznik krwawy) oraz psianka czarna.

Z kolei na stanowiskach zdominowanych przez chwasty dwuliścienne można zastosować m.in. terbutyloazynę. Jej spektrum chwastobójcze obejmuje wiele uciążliwych w kukurydzy gatunków m.in. komosę białą, szarłat szorstki i rdestówkę powojowatą. Ważną cechą terbutyloazyny jest długie działanie odglebowe – wschody chwastów są ograniczone przez 6-8 tygodni po zabiegu.

Zarówno terbutyloazyna jak i S-metolachlor bardzo często są wykorzystywane jako komponenty fabrycznych mieszanin. Dostępne są m.in. kombinacje terbutyloazyna + izoksaflutol + mezotrion, czy też S-metolachlor + mezotrion + terbutyloazyna. Takie preparaty eliminują szereg najgroźniejszych dla kukurydzy chwastów, a ze względu, że zawierają substancje czynne o różnych mechanizmach działania ograniczają także ryzyko selekcji biotypów odpornych.

Ultranowoczesne metody zwalczania chwastów w kukurydzy

Nalistny oprysk na chwasty w kukurydzy

Przed opryskiem nalistnym należy przeprowadzić lustrację plantacji i zidentyfikować siewki chwastów, co pozwoli na dobór odpowiedniego preparatu. Jeśli zabieg będzie wykonany krótko po wschodach kukurydzy, zwłaszcza podczas chłodnej wiosny, to należy brać pod uwagę, że niektóre ciepłolubne gatunki mogły jeszcze nie wykiełkować!

Od stadium 1. liścia kukurydzy dostępne są wybrane preparaty zawierające takie substancje czynne jak np.: tifensulfuron metylowy, mezotrion oraz rimsulfuron (zalecane w etykietach terminy stosowania różnych produktów zawierających identyczną substancję czynną mogą być jednak inne!). Tifensufluron eliminuje szereg gatunków dwuliściennych, a mezotrion i rimsulfuron także niektóre jednoliścienne.

Do wczesnych oprysków nalistnych można wykorzystać także nikosulfuron, który jest najpopularniejszą substancją chwastobójczą w kukurydzy (pod względem ilości zarejestrowanych produktów). Część preparatów zawierających ten związek zaleca się stosować w bardzo szerokim terminie od 2. do 8. liścia kukurydzy. Nikosulfuron działa na niektóre trawy, w tym wieloletni perz, oraz na szereg gatunków dwuliściennych. Często wykorzystywany jest jako komponent mieszanin herbicydowych. Obecny jest w fabrycznych kombinacjach dwuskładnikowych (np. nikosulfuron + rimsulfuron, nikosulfuron + mezotrion), a także trójskładnikowych (np. nikosulfuron + mezotrion + rimsulfuron,  nikosulfuron + florasulam + tifensulfuron).

W artykule przedstawiono jedynie wybrane substancje chwastobójcze przeznaczone do wczesnej ochrony kukurydzy. Przed zabiegiem należy sprawdzić szczegółowe zalecenia podane w etykiecie stosowanego środka ochrony roślin.

Ochrona kukurydzy przed chwastami

źródła:
1. Adamczewski K., Skrzypczak G., Lisowicz F., Bubniewicz P. 1997. Aktualne problemy ochrony kukurydzy w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 450: 63-78.
2. Rola H. 1986. Zależność wysokości plonów kukurydzy od okresu występowania w łanie Echinochloa crus-galli i Amaranthus retroflexus. Pam. Puł. 87: 155-170.