Adiuwanty do herbicydów

mezotrion

mezotrion
(ang. mesotrione)

Herbicyd opisany w roku 1999, wprowadzony na rynek światowy w 2001. W Polsce zarejestrowany po raz pierwszy w 2004 (dodano 02-04-2017). Do powstania mezotrionu przyczyniły się obserwacje, że w pobliżu roślin kuflika cytrynowego (Callistemon citrinus) rośnie niewiele innych gatunków. Okazało się, że kuflik przez system korzeniowy wydziela naturalną substancję działającą fitotoksycznie – leptospermon. Na bazie leptospermonu stworzono kilka herbicydów, w tym mezotrion. Nazwa handlowa herbicydu Callisto pochodzi od łacińskiej nazwy rodzajowej kuflika – Callistemon.

Grupa chemiczna: trójketony

Grupa HRAC: F2

Drogi wnikania do roślin: Pobierany przez liście, pędy oraz korzenie roślin.

Działanie: Mezotrion jest herbicydem działającym systemicznie (przemieszczającym się w roślinie). Blokuje działanie enzymu HPPD (4-hydroksyfenylo-pyruwato-dwuoksygenaza, ang. p-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase), uczestniczącego w  przekształceniu tyrozyny w plastochinon i α-tokoferol. Efektem jest zaburzenie powstawania karotenoidów i zniszczenie chlorofilu. Pierwsze objawem jest bielenie liści dostrzegalne po 5-7 dniach od oprysku. Do obumarcia gatunków wrażliwych dochodzi zazwyczaj po 14 dniach (dodano 02-04-2017).
Kukurydzy posiada zdolność do szybkiej degradacji mezotrionu. W pewnym stopniu za selektywność może odpowiadać również fakt, że mezotrion jest pobierany przez liście kukurydzy wolniej niż przez liście chwastów.
Gatunkiem uprawnym bardzo wrażliwym na tę substancję czynną jest soja, uszkodzenia pojawiają się już przy dawce 4 g/ha.
Ekstremalne warunki pogodowe występujące po zabiegu mogą spowodować, że na liściach kukurydzy pojawią się chlorozy, które zazwyczaj są tymczasowe i nie wpływają na poziom plonowania [2] (dodano 12-05-2018).

Symptomy działania mezotrionu – bielenie liści (dodano 26-04-2018).

Skuteczność chwastobójcza*:
mezotrion w dawce 150g/ha:
gatunki wrażliwe: bieluń dziędzierzawa, ambrozja bylicolistna, chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, komosa wielkolistna, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumian polny, rumianek pospolity, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa [1] (aktualizacja 02-04-2017).

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Zwalczanie chwastów Innvigo

Przykładowe możliwości zastosowania: kukurydza.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): badania laboratoryjne 6-27 dni; badania polowe 3-7 dni

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): > 5000 mg/kg.

Przeczytaj także: Zwalczanie chwastów w buraku cukrowym

Wybrane preparaty (aktualizacja 19-11-2019):

 • Arigo 51 WG (+ nikosulfuron + rimsulfuron)
 • Ashoka 100 SC
 • Barracuda
 • Border 100 SC
 • Calaris 400 SC (+ terbutylazyna)
 • Callisto 100 SC
 • Camix 560 SE (+ S-metolachlor)
 • Colombus 51 WG (+ nikosulfuron + rimsulfuron)
 • Cuter
 • Daneva 100 SC
 • Elpaso 105 OD (+ nikosulfuron)
 • Elumis 105 OD (+ nikosulfuron)
 • Faktor
 • Grizzly 200 OD (+ bromoksynil)
 • Juzan 100 SC
 • Kideka 100 SC
 • Lumax 537,5 SE (+ terbutylazyna + S-metolachlor)
 • Madoka 100 SC
 • Maran 100 SC
 • MesotriGuard
 • Mestar 100 SC
 • Metodus 650 WG (+ terbutylazyna + izoksaflutol)
 • Mezotrion 100 SC
 • Nagano 200 OD (+ bromoksynil)
 • Notos 100 SC
 • Osorno SC
 • Raikiri 100 SC
 • Rydwan 200 OD (+ bromoksynil)
 • Simba 100 SC
 • Solis 100 SC
 • Solux 105 OD (+ nikosulfuron)
 • Temsa SC
 • Visigoth 100 SC
 • Wolfram 100 SC

źródła:
1. Temsa SC. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R – 190/2015 z dnia 29.10.2015 r.
2. Raikiri 100 SC. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R – 164/2017 z dnia 25.08.2017 r.