Adiuwanty do herbicydów

rdest plamisty

Polygonum persicaria L. (syn. Persicaria maculosa Gray)
Rodzina: rdestowate (Polygonaceae)
Nazwa potoczna (gwarowa): pchlica, rdest pospolity, słodka agniesia
Nazwa angielska: lady’s thumb, spotted lady’s thumb, redshank

Wygląd, cechy szczególne

Łodyga wyprostowana lub leżąca, osiągająca do 0,75-1 m wysokości, rozgałęziona. Liście lancetowate lub jajowate. Na wierzchu blaszki liściowej często (ale nie zawsze!) ciemna plama. Gatki zazwyczaj przylegająco owłosione, na górnej krawędzi orzęsione (rzęski dł. 1-3 mm). Kwiaty zazwyczaj różowawe, rzadziej białe, zebrane w walcowaty wydłużony kłos. Owoce to drobne orzeszki (2-2,5 mm dł., 1,5-1,8 szer.), spłaszczone, jednostronnie w mniejszym lub większym stopniu wypukłe (u spokrewnionego rdestu kolankowego (szczawiolistnego) orzeszki są obustronnie spłaszczone lub lekko wklęsłe) (dodano 16-12-2020).

Okres kwitnienia

lipiec-październik

Zwalczanie chwastów Innvigo

Cykl życiowy, biologia

Roślina jednoroczna, jara. W zależności od warunków siedliska wytwarza od kilkudziesięciu do kilku tysięcy nasion (owoców), które mogą przetrwać w glebie do 45 lat. Kiełkowanie odbywa się głównie z głębokości do 4 cm.

Występowanie, szkodliwość

Pojawia się niemal we wszystkich uprawach. Dobrze rozwija się w roślinach jarych, najlepiej w okopowych.

Wg Wehsarga, rozwojowi tego gatunku sprzyja stosowanie mineralnych nawozów azotowych fizjologicznie kwaśnych oraz dużych dawek obornika (dodano 04-02-2021).

Typowe warunki siedliskowe

wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby zasobne – gleby umiarkowanie ubogie
wskaźnik kwasowości gleby: gleby obojętne (6≤ pH <7) [1]

Zwalczanie rdestu plamistego

Wrażliwość na herbicydy np.*: bentazon, bromoksynil, chlopyralid, metsulfuron metylowy, petoksamid, sulfosulfuron, triflusulfuron metylowy (dodano 17-06-2020).

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

źródła:
1. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.