psianka czarna

Kwiatostan psianki czarnej (Solanum nigrum)

Kwiatostan (dodano 23-07-2020).

Solanum nigrum L.
Nazwa angielska: black nightshade
Rodzina: psiankowate (Solanaceae)

Wygląd, cechy szczególne

Psianka czarna osiąga od 10 cm do 50 cm wysokości. Łodyga jest wzniesiona, rozgałęziona, słabo kanciasta. Liście jajowate lub rombowojajowate, zazwyczaj o brzegach zatokowo ząbkowanych. Kwiatostan podbaldaszek, owoc kulista czarna jagoda.

Okres kwitnienia

czerwiec-październik

Cykl życiowy, biologia

Roślina jednoroczna jara. Gatunek ciepłolubny, wschody rozpoczynają się późną wiosną gdy temperatura gleby osiąga 15-18ºC. Pojedynczy egzemplarz wytwarza przeciętnie 240 jagód (maksymalnie 3600), każde z nich zawiera ok. 40 nasion (wyniki obserwacji prowadzonych w Wielkiej Brytanii) (dodano 11-03-2019). W rozprzestrzenianiu psianki czarnej uczestniczą ptaki.
Przypuszcza się, że niektóre populacje tego gatunku (uodpornione na atrazynę) stwierdzone w Polsce w latach 90. ubiegłego wieku, zostały przetransportowane w przewodach pokarmowych ptaków migrujących z Francji (dodano 07-04-2017).

Siewka pisanki w stadium liścieni (dodano 11-03-2019).

Występowanie, szkodliwość

Największe zagrożenie stwarza dla roślin okopowych i kukurydzy. W buraku cukrowym 0,5 sztuki psianki na m² może spowodować 5% stratę plonu.
Próg szkodliwości dla buraka cukrowego wynosi 15 sztuk chwastu przypadające na 30 m rzędu (badania przeprowadzone w USA). Wg. niektórych badaczy 0,5-1 egzemplarze psianki (jeśli wzejdą odpowiednio wcześnie) przypadająca na m² plantacji mogą nawet całkowicie zdominować/zagłuszyć kukurydzę (dodano 07-04-2017).
Zgodnie z Metodyką integrowanej ochrony kukurydzy dla producentów (IOR-PIB, 2013) próg szkodliwości dla kukurydzy to 1 szt./m² (dodano 31-12-2017).

Psianka czarna pośredniczy w rozprzestrzenianiu się chorób i szkodników atakujących uprawy roślin z rodziny psiankowatych.

Typowe warunki siedliskowe

wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby bardzo zasobne – gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby obojętne (6≤ pH <7) [1]

 Zwalczanie psianki czarnej

Wrażliwość na herbicydy *: np. bentazon, bromoksynil, chlopyralid, chloroprofam, chlorydazon, foramsulfuron, izoksaflutol, metamitron, nikosulfuron, oksyfluorofen, petoksamid, pirydat, sulkotrion, triflusulfuron.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

źródła:
1. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.