Kategoria: Nowe zezwolenia na herbicydy

Nowe zezwolenia na herbicydy

Talos 500 SC

Talos 500 SC jest środkiem chwastobójczym zawierającym diflufenikan (grupa HRAC F1) przeznaczonym do stosowania w pszenicy ozimej. Zabieg jesienny należy wykonać w fazie 2-3 liści właściwych pszenicy ozimej. Wiosną, …
Nowe zezwolenia na herbicydy

Roxy 800 EC

Roxy 800 EC zawiera prosulfokarb (grupa N w klasyfikacji HRAC), wykorzystywany jest do eliminowania wybranych rocznych chwastów jedno- i dwuliściennych na plantacjach ziemniaków oraz pszenicy ozimej. W pszenicy ozimej …
Nowe zezwolenia na herbicydy

Tacyt 75 WG, Sulfen 75 WG

Herbicydy wykorzystywane doglebowo lub nalistnie, przeznaczone do zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej w pszenicy ozimej. Zawierają chlorsulfuron, substancję czynną w klasyfikacji HRAC zaliczaną do grupy B. a) Stosowanie …