Adiuwanty do herbicydów

3 zezwolenia na środki chwastobójcze

Belkar – zawiera halauksyfen metylu (ArylexTM) i pikloram. Stosowanie: rzepak ozimy.

Quelex – zawiera florasulam i halauksyfen metylu (ArylexTM). Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, żyto jare.

Tavas 312,5 SC – zawiera diflufenikan i metrybuzynę. Stosowanie: ziemniak.

źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Rejestr ŚOR ⇒
Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ Luty 2019; Etykiety środków ochrony roślin, dostęp 04-03-2019)

Na portalu gov.pl znajduje się pełny wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje stosowania poszczególnych preparatów.