Adiuwanty do herbicydów

7 zezwoleń na środki chwastobójcze

Chwastox Moc 60 SG – zawiera MCPA. Stosowanie: pszenica ozima.

Chwastox Uniwersalny 60 SG – zawiera MCPA. Stosowanie: pszenica ozima.

Glosset 600 SC – zawiera flufenacet. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime.

Mattera – zawiera florasulam i halauksyfen metylu-Arylex™. Stosowanie: pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary.

Setar – zawiera triflusulfuron metylowy. Stosowanie: burak cukrowy.

Tezosar 500 SC – zawiera terbutylazynę. Stosowanie: kukurydza.

Vigoher – zawiera triflusulfuron metylowy. Stosowanie: burak cukrowy.

źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Rejestr ŚOR ⇒
Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ Grudzień 2018; Etykiety środków ochrony roślin, dostęp 06-01-2019)

Na portalu gov.pl znajduje się pełny wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje stosowania poszczególnych preparatów.