Adiuwanty do herbicydów

10 zezwoleń na środki chwastobójcze

Animus – zawiera tribenuron metylowy. Stosowanie: pszenica ozima i jęczmień ozimy.

Arnold – zawiera diflufenikan i flufenacet. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime.

Chaco – zawiera chlopyralid i piloram. Stosowanie: rzepak ozimy i gorczyca biała.

Rexade – zawiera florasulam, halauksyfen metylu (ArylexTM) i piroksysulam. Stosowanie: pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara.

Sekator Plus – zawiera 2,4-D 2-EHE, amidosufluron w formie soli sodowej i jodosulfuron metylosodowy. Stosowanie: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare.

Tanaris – zawiera chinomerak i dimetenamid-P. Stosowanie: burak cukrowy oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (burak pastewny).

Terbusar 500 SC – zawiera terbutyloazynę. Stosowanie: kukurydza.

Terbustar 500 SC – zawiera terbutyloazynę. Stosowanie: kukurydza.

Torso SC – zawiera chinomerak, metazachlor i napropamid. Stosowanie: rzepak ozimy.

Upton 050 SC – zawiera florasulam. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary.

źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Rejestr ŚOR ⇒
Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ Marzec 2019; Etykiety środków ochrony roślin, dostęp 03-04-2019)

Na portalu gov.pl znajduje się pełny wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje stosowania poszczególnych preparatów.